Librottiglia by Reverse Innovation

ไอเดียจุกไวน์เย็นๆกับเจ้า Corkcicle

ไอเดียหัวขวดไวน์ดีไซน์เก๋ๆกับ Frenchman Wine Head

ไอเดียหัวขวดไวน์ “Frenchman Wine Head” ที่ดีไซน์เป็นรูปหัวคนฝรั่งเศส ซึ่งเมื่อเราเทไวน์จะเหมือนกับว่าคนกำลังอาเจียนออกมาเลยทีเดียว นอกจากนี้ตัวปากของ Frenchman Wine Head ยังสามารถปิดได้ โดยเขาทำออกมาเป็นลักษณะของบุหรี่นั่นเอง โดยทั้งหมดนี้มีราคาอยู่ที่ $7.99 หรือประมาณ 240 บาทครับ

  • More Sponsors