ไอเดียโต๊ะกาแฟสุดเท่กับ Paper Plane Coffee Table

ไอเดียโต๊ะกาแฟสุดเท่กับ “Paper Plane Coffee Table” โดยผลงานการออกแบบของ Lorraine Brennan ซึ่งตัวโต๊ะได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินกระดาษที่เราเล่นกันตอนเด็กๆ โดยตัวโต๊ะจะผลิตมาจากแผ่นเหล็กขนาดหนา 2 mm แล้วทำการพับขึ้นรูปดังรูปครับ

  • More Sponsors