ไอเดียเทียนวันเกิดไฟแช็คสุดแหวกแนวกับ Flikz Lighter Birthday Candles

ไอเดียเทียนวันเกิด “Flikz Lighter Birthday Candles” ซึ่งมีดีไซน์เลียนแบบไฟแช็ค โดย 1 set จะประกอบไปด้วยเทียนขนาด 3 นิ้ว จำนวน 6 เล่ม ที่มีสีสันแตกต่างกันออกไป ในราคา $7.99 ครับ
via: perpetualkid

  • More Sponsors