Home Aquaponics Kit

ไอเดียที่คั่นหนังสือแจกันและอ่างเลี้ยงปลากับ Halve Bookends

ไอเดียที่คั่นหนังสือ “Halve Bookends” ที่ดีไซน์ออกมาให้มีประโยชน์หลายอย่างเช่นสามารถทำเป็นที่เลี้ยงปลาหรือทำเป็นแจกันสำหรับใส่ดอกไม้สวยๆได้ โดยตัวที่คั่นหนังสือจะทำมาจากแก้วและมีขนาดอยู่ที่ 7”H x 5.25”W x 5.5”D ซึ่งมีราคาอยู่ท่ี $49 หรือประมาณ 1500 บาทครับ Read more

  • More Sponsors