Mutewatch

How to use the Mutewatch from Mutewatch on Vimeo.

Kaleidoscope Watch

Emopulse

AGENT: The World’s Smartest Watch

WN-2 Think the Earth Watch

Touch Skin Watch

ไอเดียนาฬิกาเก๋ๆกับ Past-Present-Future Watch

ไอเดียนาฬิกาเก๋ๆกับ “Past-Present-Future Watch” โดยผลงานการออกแบบของ Daniel Will-Harris ที่มาพร้อมกับหน้าปัดนาฬิกาที่บอกเวลา อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต บอกได้คำเดียวเลยว่า “คิดได้ไงเนี่ย!!”

MB&F HM3 Moonmachine Watch

ไอเดียนาฬิกาข้อมือสวยๆจาก Swatch Jeremy Scott

ไอเดียนาฬิกาข้อมือสวยๆจาก Swatch โดยผลงานการออกแบบของ Jeremy Scott ซึ่งในคอเลคชั่นนี้ประกอบไปด้วยนาฬิกาทั้งหมด 3 เรือน ที่แต่ละเรือนนั้นก็มีจุดเด่นที่ไม่ซ้ำกัน เริ่มตั้งแต่ นาฬิกาสีเหลืองสดที่มาพร้อมกับสายนาฬิการูปสายฟ้า, นาฬิกาสุดหรูกับหน้าปัดดีไซน์คล้ายกรอบรูปหลุยซ์ และสุดท้ายนาฬิกาสีขาวที่มาพร้อมกับปีกดูแล้วคล้ายกับอาราเร่ เห็นอย่างนี้แล้วอยากจะได้สักเรือนไหมครับ Read more

ไอเดียนาฬิกาข้อมือ ORBO โดย Zach Weiss

ไอเดียนาฬิกาข้อมือ “ORBO” โดยผลงานการออกแบบของ Zach Weiss ซึ่งตัว Display ของเข็มนาฬิกาจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงส่วนตัวลูกศรจะบอกเวลาเป็นนาที ส่วนหน้าปัดอีกอันจะเป็นหน้าปัดพิเศษที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบที่บอกพยากรอากาศ, จับเวลา หรือจะบอกวันที่ ครับ Read more

Next Page »

  • More SponsorsPage 1 of 3123