flex shot

ไอเดียขาตั้ง iPhone และ iPad กับ “iWrench”

ไอเดีย “iWrench” กับดีไซน์เลียนแบบคีมที่เอาไว้ใช้สำหรับใช้หนีบ iPhone และ iPod ให้ตั้งขึ้น เอาไว้ให้เราใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเอง Read more

  • More Sponsors