ไอเดียลดโลกร้อนกับ Chalkboard Door Hanger

ไอเดียลดโลกร้อนกับ “Chalkboard Door Hanger” ซึ่งเป็นกระดานดำที่ที่ตัดออกมาเป็นรูปที่แขวนประตู โดยที่เราสามารถเขียนหรือลบข้อความที่ต้องการจะบอกไว้หน้าประตูได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวที่แขวนประตูบ่อยๆนั่นเองครับ Read more

ไอเดียกระดานเตือนความจำสุดน่ารักกับ Don’t Forget Chalkboard

ไอเดียกระดานดำเตือนความจำ “Don’t Forget Chalkboard” ซึ่งเป็นกระดานรูปมือขนาด 21.5×5.5 นิ้ว และมีราคาประมาณ 1300 บาทครับ Read more

  • More Sponsors