ไอเดียนาฬิกาข้อมือ Watch Clock

ไอเดียนาฬิกาข้อมือ “Watch Clock” โดย Andrew Neyer ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาแขวนที่ใช้กันตามบ้านครับ

ข้อมูลพื้นฐาน
– ขนาด: 23 x 137cm
– วัสดุ: MDF, steel, plastic
– ราคา: $75.00

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com