ไอเดียจุกปิดสำหรับปลั๊กที่ไม่ได้ใช้งานกับเจ้า “The Ouchlet”

ไอเดียสำหรับปลั๊กที่ไม่ได้ใช้งานกับเจ้า “The Ouchlet” ซึ่งออกแบบมาเลีบยแบบปาสเตอร์ปิดแผลแต่เอาไว้ใช้ปิดรูปลั๊กที่ไม่ได้ใช้้พื่อความปลอดภายนั่นเองครับ
via: thegreenhead

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com