ไอเดียนาฬิกาแขวนสุดคลาสสิคกับเจ้า Spinning Record Wall Clock

ไอเดียนาฬิกาแขวนสุดคลาสสิคกับเจ้า “Spinning Record Wall Clock” กับดีไซน์เลียนแบบแผ่นเสียงในยุคโบราณ นอกจากนี้ตัวเข็มยังทำเลียนแบบตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงอีกด้วยครับ
via: perpetualkid

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com