ไอเดียที่แขวนของ Like Hanger

ไอเดีย “Like Hanger” ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากปุ่ม “Like” ของ Facebook นั่นเอง โดยตัวที่แขวนของนี้มีขนาดประมาณ 8 x 7 x 1.5 cm ในราคาประมาณ $30 ครับ
via: meninos

สามารถดูรูปไอเดียที่แขวนของ Like Hanger เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com