ไอเดียเก้าอี้ Curt Deck Chair

ไอเดียเก้าอี้ “Curt Deck Chair” โดยผลงานการออกแบบของ Bernhard Burkard ซึ่งเป็นเก้าอี้ผ้าใบที่อาศัยแรงเสียดทานในการทรงตัว เหมือนกับหลักการที่ใช้กับบันไดที่เราใช้กันตามบ้านนั่นเองครับ

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com