ไอเดีย CD Jewel Case Chandelier

ไอเดีย “CD Jewel Case Chandelier” แบบ DIY ซึ่งเราสามารถนำเอากล่อง CD พลาสติกที่เราไม่ได้ใช้หรือจะไปซื้อเฉพาะตัวกล่องมาทำเป็นตัว Chandelier ก็ได้ ซึ่งคิดว่าไม่น่ามีราคาแพงมากครับ
via: ecofriend

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com