ไอเดียเก้าอี้หนังสือ Hockenheimer

ไอเดียสำหรับคนที่ไม่ถือการนั่งบนหนังสือกับเก้าอี้ “Hockenheimer” ซึ่งอาศัยหนังสือหรือนิตยาสารเป็นตัวฐานโดยจะมีการเสริมเบาะและสายรัดเอาไว้รัดให้มันติดเข้าด้วยกันครับ

via: sutkutusu

สามารถดูรูปไอเดียเก้าอี้หนังสือ Hockenheimer เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com