ไอเดียที่เปิดขวด Bottle Key

ไอเดียที่เปิดขวด “Bottle Key” ซึ่งเป็นกุญแจที่ไม่ผ่านการเจียใดๆทั้งสิ้น โดยเราสามารถนำเอาไปแขวนไว้กับลูกกุญแจอื่นๆได้เพื่อเอาไว้เปิดขวดโดยเฉพาะครับ

ข้อมูลพื้นฐาน
– ขนาด: 0.80″ × 2.25″ × .08″
– ราคา: $11

via: makr

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com