ไอเดียปฏิทินถุงขยะสุดเจ๋งกับ Trash Calemdar

ไอเดียปฏิทินถุงขยะสุดเจ๋งกับ “Trash Calemdar” โดยผลงานการออกแบบของ Yurko Gutsulyak ซึ่งตัวถงุขยะนี้จะประกอบไปด้วยถุงจำนวน 12 ม้วน และจะถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (ไตรมาสละส่วน) โดยพวกเขาหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้เขาอาจจะเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกมาเป็นการใช้กระดาษและพิมพ์ด้วยหมึกปลอดสารพิษในการทำถุงขยะเพื่อเป็นการช่วยลดโลกร้อนนั่นเอง

สามารถดูรูปไอเดียปฏิทินถุงขยะสุดเจ๋งกับ Trash Calemdar เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com