ไอเดียที่ซ่อนของ Coca-Cola Secret Stash Safe

ไอเดียที่ซ่อนของ “Coca-Cola Secret Stash Safe” ซึ่งเขาจะทำเป็นขวดโค้กโดยที่เราสามารถเปิดตรงกลางออกเพื่อเอาของซ่อนไว้ภายในได้ โดยเจ้า Coca-Cola Secret Stash Safe นี้มีราคาอยู่ที่ $15.98 ครับ
via: prankplace

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com