ไอเดียกระเป๋า I HEART NY Corner Store Leather Bag

ไอเดียกระเป๋า “I HEART NY Corner Store Leather Bag” โดยผลงานการออกแบบของ Cast of Vices ซึ่งตัวกระเป๋านี้จะผลิตมาจากหนังแกะที่มีดีไซน์คล้ายกับถุงพลาสติกเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเพิ่มขึ้นครับ
ข้อมูลพื้นฐาน
– Material: Lambskin leather
– Small 8.5″ w x 17.5″ t, $178.00
– Large: 12″ w x 21.5″ t, $218.00

สามารถดูรูปไอเดียกระเป๋า I HEART NY Corner Store Leather Bag เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com