ไอเดียตลับเมตร Mix Tape Measuring Tape

ไอเดียตลับเมตร “Mix Tape Measuring Tape” ซึ่งทำออกมาเลียนแบบเทปในสมัยอดีต โดยมันสามารถวัดความยาวได้ถึง 2.5 เมตร และมีราคาอยู่ที่ $10 ครับ
via: fredflare

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com