ไอเดียเครื่องทำให้ดั้งจมูกโด่งจากประเทศญี่ปุ่น

ไอเดียเครื่องทำให้ดั้งจมูกโด่งจากประเทศญี่ปุ่น โดยการใช้งานก็ง่ายๆเพียงแค่นำเจ้าเครื่องน้ีมาหนีบตรงจมูกเท่านั้นเอง ซึ่งเจ้าเครื่องนี้มีราคาอยูาที่ 6800 เยนครับ

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com