ไอเดียสมุดทองคำแท่งสวยๆกับ Gold standard noteblock

ไอเดียสมุด “Gold standard noteblock” กับดีไซน์เลียนแบบทองคำแท่งซ่ึงนับวันก็จะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสมุดนี้มีทั้งหมด 330 หน้า และมีขนาดประมาณ 5.25″x2.75″x1.25″ โดยมีราคาอยู่ที่ $8.95 ครับ
via: fredflare

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com