ไอเดียฟันปลอมที่เปิดขวดฮาๆกับ Denture Bottle Opener

ไอเดียที่เปิดขวดฮาๆกับ “Denture Bottle Opener” ที่ทำออกมาเลียนแบบฟันปลอมของคุณปู่ โดยมีราคาอยู่ที่ $5.95 ครับ
via: baronbob

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com