ไอเดียนาฬิกาข้อมือ ORBO โดย Zach Weiss

ไอเดียนาฬิกาข้อมือ “ORBO” โดยผลงานการออกแบบของ Zach Weiss ซึ่งตัว Display ของเข็มนาฬิกาจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงส่วนตัวลูกศรจะบอกเวลาเป็นนาที ส่วนหน้าปัดอีกอันจะเป็นหน้าปัดพิเศษที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบที่บอกพยากรอากาศ, จับเวลา หรือจะบอกวันที่ ครับ

สามารถดูรูปไอเดียนาฬิกาข้อมือ ORBO เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com