ไอเดียที่เปิดขวด Top Gear Bottle Opener

ไอเดียที่เปิดขวด “Top Gear Bottle Opener” ที่มีดีไซน์คล้ายกับที่ดูดส้วม โดยตัวมันจะมีขนาดอยู่ที่ 38 x 38 x 160mm และมีราคาอยู่ที่ $23 ครับ
via: japantrendshop

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com