ไอเดียชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร Join โดย Ding3000

ไอเดียชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร “Join” โดยผลงานการออกแบบของ Ding3000 จากประเทศเยอรมัน ซึ่งสาเหตุที่พวกมันได้ชื่อว่า Join นั้นก็มาจากการที่มันสามารถเอามาวางขัดรวมกันได้นั่นเองครับ

สามารถดูรูปไอเดียชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร Join เพิ่มเตมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com