ไอเดียชั้นวางซีดี Giant Digital Clock w CD Holder

ไอเดียชั้นวางซีดี “Giant Digital Clock w CD Holder” ซึ่งเป็นทั้งชั้นวางซีดีและนาฬิกาในตัว โดยมีขนาดประมาณ 73 x 13 x 36 cm ครับ

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com