ไอเดียก๊อกน้ำจำกัดปริมาณการใช้กับ 1 Limit

ไอเดียก๊อกน้ำ “1 Limit” โดยผลงานการออกแบบของ Yonggu Do, Dohyung Kim และ Sewon Oh ซึ่งตัวก๊อกน้ำมันจะจำกัดการใช้น้ำของเราต่อการเปิด 1 ครั้งต่อน้ำ 1 ลิตร และเมื่อเราปิดตัวมันจะทำการเติมน้ำเข้าไปโดยอัตโนมัติจนเต็มหลอดอีกครั้งหนึ่งครับ

สามารถดูรูปไอเดียก๊อกน้ำ 1 Limit เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com