ไอเดีย Chocolate Flash Drive สุดแสนน่ากิน

ไอเดีย “Chocolate Flash Drive” ขนาด 4 GB สุดแสนที่จะน่ากินในราคา $21.99 ครับ

Main Features
– ABS Exterior and Compact Design
– Meet the USB 2.0 standard and offer high-speed data transmission
– Easy-to-use without power supply
– Flash electronic storage medium that assures more than one million times rewriting
– Data Retention over 10 years; antimagnetic, shockproof, dampproof, heat and cold resistant
– Data encrypting for whole disk or partition
– Capable of making USB HDD/ZIP startup disk

Specification
– Memory Capacity: 4GB
– Data Retention: over 10 years
– Operating Current: <33mA - Suspend Current: <28mA - Reading Speed: Up to 11MBps - Writing Speed: Up to 2.5MBps - Operating system: Windows98/2000/XP/Vista, Mac OS 8.6 or above, Linux 2.4 kernel version or above - Color: Brown via: chinagrabber

สามารถดูรูปไอเดีย Chocolate Flash Drive เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com