ไอเดียแหวน Plug Rings สำหรับใส่เป็นคู่กัน

ไอเดียแหวน “Plug Rings” จากการออกแบบของ Casey Perez ที่ดีไซน์ตัวแหวนออกมาเป็นเต้ารับและเต้าเสียบเหมาะสำหรับที่จะใส่เป็นคู่ครับ

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com