ไอเดีย Flash Sticks กับการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัว

ไอเดีย “Flash Sticks” ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับธรรมชาติได้อย่างลงตัว โดย Flash Drive นี้สามารถเก็บรูปได้เป็นพันๆรูป, สามารถฟังเพลง MP3 ได้นานเป็นชั่วโมง หรือสามารถเก็บข้อมูลเอกสารสำคัญๆได้มากมาย ด้วยพื้นท่ีจัดเก็บที่มากถึง 2GB โดย Flash Sticks นี้มีราคาอยู่ที่ 19.99 ปอนด์ครับ

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com