ไอเดียนาฬิกา Untime Clock by Pushkar Ingale

ไอเดียนาฬิกา “Untime Clock” โดย Pushkar Ingale ที่มาพร้อมกับนาฬิกา 2 เรือน โดยเรือนหน้าใช้บอกชั่วโมงส่วนเรือนหลังใช้บอกนาทีครับ
via: mocoloco

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com