ไอเดียนาฬิกา One Perfect Cube ที่มีจุดขายตรงรูปลูกบาศก์

ไอเดียนาฬิกา “One Perfect Cube” โดยการออกแบบของ Florian Jenett ดีไซน์เนอร์จากประเทศเยอรมัน ซึ่งตัวนาฬิกา One Perfect Cube นี้จะประกอบไปด้วยนาฬิกา 3 เรือนที่ Synchronize กัน โดยมันจะกลายเป็นรูปลูกบาศก์ทุกๆ 12 ชั่วโมงครับ

สามารถดูรูปและคลิปไอเดียนาฬิกา One Perfect Cube เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

One Perfect Cube from Florian Jenett on Vimeo.

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com