ไอเดียปฏิทินจากรูปถ่ายตัวเลขในแบบต่างๆกับ urbaCal Stockholm

ไอเดียปฏิทิน “urbaCal Stockholm” ซึ่งเป็นปฏิทินที่เกิดจากรูปถ่ายตัวเลขที่มาจากแหล่งต่างๆแล้วนำเอามาเรียงกันจนเกิดเป็นตัวปฏิทิน urbanCal Stockholm นี้ขึ้นมานั่นเองครับ

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com