ไอเดียนาฬิกา Decode Clock สำหรับคนที่ชื่นชอบการไขรหัส

ไอเดียนาฬิกา “Decode Clock” โดยการออกแบบของ Arthur Yung และ Clement Cheung ซึ่งตัวนาฬิกา Decode Clock นี้จะมีจุดเด่นตรงที่เราจะสามารถอ่านเวลารู้เรื่องเมื่อตัวเข็มกับตัวเลขของนาฬิกาตรงกัน โดยนาฬิกา Decode Clock นี้มีราคาอยู่ที่ $49 หรือประมาณ 1500 บาทครับ
via: gnr8

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com