ไอเดียโฆษณาสถาบันสอนทำอาหาร Pastry Training Centre

ไอเดียโฆษณาสถาบันสอนทำอาหาร Pastry Training Centre โดย Rethink จากประเทศแคนาดา ซึ่งพวกเขาได้คิดวิธีการโฆษณาที่แยบยลมากๆ โดยการนำเอาแผ่นกระดาษที่ประกอบไปด้วยวิธีทำพายแบบง่ายๆเพื่อให้คนทำตามนั่นเองครับ
via: ibelieveinadv

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com