ไอเดียออด Enterbel ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากปุ่ม Enter

ไอเดียออด “Enterbell” โดยการออกแบบของ Li Jianye ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากปุ่ม Enter ของคีย์บอร์ดนั่นเอง ซึ่งคล้ายกับว่าเราต้องกด Enter ก่อนที่จะเข้าไปในบ้านนั่นเองครับ
via: Labexp

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com