ไอเดียที่เปิดขวด “Green House” แบบ 2-in-1

ไอเดียที่เปิดขวด “Green House” ซึ่งเป็นที่เปิดขวดแบบ 2-in-1 ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งที่เปิดขวดและ Flash Drive ขนาด 4GB โดยที่เปิดขวด Green House นี้มีราคาอยู่ที่ 5450 เยนครับ
via: geekstuff4u

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com