ไอเดียช้อนส้อม Ramen Spoon Fork แบบ 2-in-1

ไอเดีย “Ramen Spoon Fork” โดยการออกแบบของ Masami Takahashi ซึ่งเป็นได้ทั้งช้อนและส้อมในอันเดียวกัน โดย Ramen Spoon Fork นี้ถูกนำมาใช้ในร้าน Sugakiya Ramen ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไอเดียนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ชื่นชอบการกินเส้นและน้ำซุปมากๆ โดยช้อมส้อม Ramen Spoon Fork นี้มีราคาอยู่ที่ $28 หรือประมาณ 850 บาทครับ

Comments

One Response to “ไอเดียช้อนส้อม Ramen Spoon Fork แบบ 2-in-1”

  1. Jenny Pingtown on December 16th, 2010 6:32 pm

    It is extremely interesting for me to read that blog. Thank you for it. I like such topics and anything connected to this matter. I would like to read a bit more soon.

    Jenny Pingtown
    escorts in kiev

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com