ไอเดียที่เก็บไวน์ Gottacha ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเป้าปาลูกดอก

ไอเดียที่เก็บไวน์ “Gottacha” โดยการออกแบบของ Chetan Sorab ซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจมาจากลูกดอกและเป้าปาลูกดอกนั่นเองครับ
via: epicenterdesign

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com