ไอเดียที่ล็อค Flash Drive จาก Thanko

ไอเดียที่ล็อค Flash Drive จาก Thanko ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นเอา Flash Drive ของเราไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
via: uphaa

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com