ไอเดียตู้ปลาโรงแรม Fish Hotel โดย Teddy Loung

ไอเดียตู้ปลา “Fish Hotel” โดยการออกแบบของ Teddy Luong ที่มีจุดเด่นตรงที่เราสามารถเอามาซ้อนกันเหมือนโรงแรมปลา โดยที่มีราคาอยู่ที่ $22.25 หรือประมาณ 700 บาทครับ
via: amazon

สามารถดูรูปไอเดียตู้ปลา Fish Hotel เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com