ไอเดียกระเป๋าที่จะทำให้เราเซ็กซี่ขึ้นกับ Pick Your Cup

ไอเดียกระเป๋าที่จะทำให้เราเซ็กซี่ขึ้นกับ “Pick Your Cup” โดยการออกแบบของ Murphy Lin ที่ปริ้นลายบนตัวกระเป๋าทั้ง 2 ด้าน แต่ลายนั้นมีขนาดของ…ไม่เท่ากัน ให้ได้เลือกใช้ตามความพึงพอใจ โดยที่กระเป๋านี้มีราคาอยู่ที่ $20 หรือประมาณ 630 บาทครับ
via: designspotter

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com