ช่วยลดโลกร้อนด้วยการลดใช้กระดาษกับไอเดีย Digit Magnets

ไอเดีย “Digit Magnets” ที่ทำออกมาในลักษณะ Digital Style Letters คล้ายกับขีดที่เราเห็นอยู่ในเครื่องคิดเลข โดย 1 ชุด จะมี 22 ตัว ในราคา $16 หรือประมาณ 500 บาทครับ
via: momastore

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com