ไอเดียแม่เหล็ก Mood Magnet ที่จะบอกอารมณ์ของเราให้โลกได้รู้

ไอเดียแม่เหล็ก “Mood Magnet” ที่จะบอกโลกให้รู้ว่าวันนี้เรารู้สึกอย่างไรในราคา $4.99 หรือประมาณ 160 บาทครับ
via: training-wheels

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com