ไอเดียเครื่องเขียนสวยๆกับ The Fantastic Four

ไอเดียเครื่องเขียนสวยๆกับ “The Fantastic Four” ซึ่งสามารถใช้งานได้ถึง 4 อย่างหลักๆคือ ดินสอ, ปากกา, Highlight และ PDA Stylus นอกจากนี้ที่ตัวปากกายังสามารถใช้เป็นไม้บรรทัดได้อีกด้วย โดย The Fantastic Four นี้มีราคาอยู่ที่ $35 หรือประมาณ 1100 บาทครับ
via: uncommongoods

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com