ไอเดียยางลบ Deletus ที่เลียนแบบมาจากปุ่ม Delete ของคีย์บอร์ด

ไอเดียยางลบ “Deletus” ที่ทำเลียนแบบปุ่ม Delete บน Keyboard นั่นเอง โดยที่มีราคาอยู่ที่ $15.38 หรือประมาณ 500 บาทครับ
via: artlebedev

สามารถดูรูปไอเดียยางลบ Deletus เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com