ไอเดียมีดพร้อมเขียงจาก CHOP CHOP

ไอเดียมีดพร้อมเขียง “CHOP CHOP” โดยการออกแบบของ pbb&o ที่ดีไซน์เขียงออกมาให้คล้ายกับมีดอีโต้โดยสามารถเก็บมีดได้ในตัวครับ
via: worldwidefred

Comments

Leave a Reply




To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com