ไอเดียนาฬิกา Nixie Clock จาก Chronnotronix V400

ไอเดียนาฬิกา Nixie Clock จาก “Chronnotronix V400” ที่ทำออกมาได้อย่างคลาสสิคมากๆเรือนหนึ่ง ในราคา $415 หรือประมาณ 13000 บาท ครับ
Features:
– Digit Height: 15.5mm (0.61″)
– 12/24h mode
– Date in configuration DD.MM.YY or MM.DD.YY
– Leading zero suppression: The leading zero can be blanked or shown
– Cross fading: different modes to fade the digits from one number to the next
– Alarm clock
– Power Down Mode: tubes and supply can be totally switched off for a user programmed period in order to save energy and increase life expectancy of the tubes
– 12VDC input voltage
– Time is battery buffered when no line power is available; battery will last for more than 10 years
– User settings are always stored
– Cathode Poisoning Prevention. For further information please refer to the manual.
– Case made of massive cherry wood and shiny black anodized aluminum as used for high-end audio equipment.

via: buzz-beast

สามารถดูรูปไอเดียนาฬิกา Nixie Clock จาก Chronnotronix V400 เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com