ไอเดียกรอบรูป HELLO KITTY DIGITAL PHOTO FRAME

ไอเดียกรอบรูป “HELLO KITTY DIGITAL PHOTO FRAME” ขนาด 3.5 นิ้ว สามารถรองรับไฟล์ JPG, BMP, GIF images และสามารถอ่านได้จาก SD Card ขนาด 16GB ในราคา 13800 เยน
via: geekstuff4u

สามารถดูรูปไอเดียกรอบรูป HELLO KITTY DIGITAL PHOTO FRAME เพิ่มเติมด้านลางครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com