ไอเดียรองเท้าจากแผ่น Printed Circuit Board โดย Steven Rodrig

ไอเดียรองเท้าจากแผ่น “Printed Circuit Board” โดยการออกแบบของ Steven Rodrig ครับ
via: sweetstation

สามารถดูรูปไอเดียรองเท้าจากแผ่น Printed Circuit Board (PCB) เพิ่มเติมด้านล่างครับ…

Comments

Leave a Reply
To use confidentCaptcha you must get an API key from https://www.confidenttechnologies.com